“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

กวี  ชูกิจเกษม. 2556. เพาะหุ้นเป็น เห็นผลยั่งยืน. กรุงเทพฯ: เนชั่นบุ๊คส์. 192 หน้า. 175 บาท.

 

         "เพาะหุ้นเป็น เห็นผลยั่งยืน" เล่มนี้ พูดถึงแนวคิดการลงทุนแบบเน้นคุณค่า ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับต่อยอด โดยมีการเชื่อมมุมมองระหว่างปัจจัยเชิงคุณภาพ เช่น ความสามารถในการแข่งขัน ความสามารถในการต่อรองกับคู่ค้า เข้ากับปัจจัยเชิงปริมาณ เช่น อัตราการทำกำไรขั้นต้น ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น โดยในตอนท้ายมีเนื้อหาในส่วนของการประเมินมูลค่าหุ้นอย่างง่าย โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง P/E P/BV และ ROV ซึ่งเหมาะกับผู้เริ่มต้นและปูพื้นฐานการเรียนรู้ต่อไป

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
4,409
ปีนี้
47,725
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด