“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

องอาจ  ชัยชาญชีพ. 2562. มนุษย์เป็นสัตว์ประหลาด. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: เป็ดเต่าควาย. 193 หน้า. 185 บาท.

 

         'มนุษย์เป็นสัตว์ประหลาด' บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเหล่ามนุษย์ผู้แปลกประหลาด โดดเดี่ยวและแปลกแยก ในแบบฉบับนิทานที่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ อันประกอบไปด้วยนิทานขนาดสั้นจำนวนเก้าเรื่องที่ล้วนสะท้อนถึงความผิดเพี้ยนในสามัญอันเกิดแก่มนุษย์ อาทิ 'เจ้าหญิงนอนนาน' หญิงสาวผู้ใช้ชีวิตปกติด้วยการนอนหลับวันละยี่สิบชั่วโมง, 'ไก่ย่างกลับบ้าน' หญิงสาวที่เกิดมาหน้าตาเหมือนไก่จนถูกนำไปย่างและพยายามหนีกลับบ้าน, 'บุรุษหลังหัก' มนุษย์ต่างดาวที่มาอาศัยปะปนอยู่กับมนุษย์โลกด้วยความคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดครั้งแล้วครั้งเล่า

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,602
ปีนี้
45,918
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด