“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

นภดล  ร่มโพธิ์. 2563. เมื่อวิธีคิดที่คุณมีใช้กับงานในวันพรุ่งนี้ไม่ได้ = Future mindset. กรุงเทพฯ: วีเลิร์น. 224 หน้า. 220 บาท.

 

         ในยุคที่ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วไม่ใช่แค่ความรู้และทักษะเท่านั้นที่จะล้าสมัย "วิธีคิด" ก็ล้าสมัยไปด้วยเช่นกัน ถ้ายังไม่อยากถูกทิ้งไว้ข้างหลังถ้ายังอยากเดินไปกับ "งาน" และ "โลก" ที่เปลี่ยนไปทุกวัน คุณต้อง... "สร้างวิธีคิดใหม่" 
        เนื้อหาในเล่มนำเสนอแนวทางในการอัปเกรด "วิธีคิด" ให้เท่าทันอนาคตที่กำลังจะมาถึง โดยถ่ายทอดด้วยสไตล์การย่อยเรื่องยาก ๆ ให้ดูง่าย แฝงด้วยความสุภาพแต่หนักแน่นจริงจัง เหมือนมีโค้ชผู้ปรารถนาดีมานั่งสอนข้าง ๆ อันเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของ "อาจารย์นภดล" 35 บทความที่สั้นกระชับ จะพาคุณท่องไปในโลกแห่งการทำงานและท้าทายชุดความคิดเดิม ก่อนจะกระตุ้นให้มองในมุมใหม่ ไล่ตั้งแต่เรื่องการพัฒนาตนเอง การบริหารเวลา การบริหารโอกาส การลงทุน การลาออกไปทำธุรกิจของตัวเอง ไปจนถึงเรื่องสำคัญอีกมากมายที่คนทำงานควร

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,579
ปีนี้
45,895
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด