“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ลีแอนซ์, เอเลน พีทรี. 2562. สมองคิดบวก ชีวิตก็พร้อมบวก แปลจากเรื่อง The Happiness Hack โดย รสสุคนธ์ โมรินทร์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ช็อร์ตคัต. 150 หน้า. 195 บาท.

 

         ความเป็นจริงของโลกทุกวันนี้ รบกวนสัญญาณในสมอง ทิ้งเราให้รู้สึกมีความสุขหรือควบคุมชีวิตตัวเองได้น้อยลง เทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน แต่มันกลับดึงให้เราออกห่างจากประสิทธิภาพในการทำงานที่แท้จริง ถ้าอยากให้ชีวิตมีความสุขยิ่งขึ้น คุณต้องเลือกเส้นทางที่แตกต่างออกไป ความสุขคืออะไรกันแน่ อะไรคือสิ่งที่จะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริง คำตอบอยู่ในหนังสือ "สมองคิดบวก ชีวิตก็พร้อมบวก" เล่มนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการฝึกฝนตัวเอง เพิ่มความสามารถของสมอง ให้เราควบคุมสมองได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งการเข้าควบคุมสมองก็เป็นหนทางสู่ความสุขและความพึงพอใจที่มีประสิทธิภาพ เรียนรู้การทำงานของมัน เพื่อไขความลับของความสุขที่แท้จริง

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
4,409
ปีนี้
47,725
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด