“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์. 2563. กระชากเปลี่่ยนอนาคต : วิเคราะห์ปฏิวัติโควิด. กรุงเทพฯ: ซัคเซส พับลิชชิ่ง. 320 หน้า.250 บาท.

 

          หนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้เห็นว่า สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ ได้ให้บทเรียนในการมองโลกและชีวิตในมุมที่แตกต่างจากเดิมอย่างไร ไม่ว่าจะเป็น ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองธุรกิจ การทำงาน พฤติกรรมผู้บริโภค ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ การท่องเที่ยว เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม ความเป็นเมืองและการพัฒนาเมือง วัฒนธรรม รวมถึงการศึกษาและการเรียนรู้ การกระชากเปลี่ยนอนาคตสู่ "ความปกติใหม่" ด้านต่าง ๆ จะช่วยให้เราเข้าใจและมองเห็นโอกาสใหม่ ๆ... เหมือนฟ้าหลังฝน วิกฤตก็จะผ่านไปได้เสมอ

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,602
ปีนี้
45,918
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด