“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

แด๊ดดี๊เทรดเดอร์. 2563. เข้าใจให้ลึกซึ้ง 3 เครื่องมือหลัก แท่งเทียน แนวรับ-แนวต้าน เส้นแนวโน้ม. กรุงเทพฯ: พราว. 246 หน้า. 220 บาท.

 

         กราฟแท่งเทียนในแต่ละแท่ง เป็นข้อมูลที่สะท้อนถึงพฤติกรรมของคนที่เข้ามาซื้อขายในตลาด ซึ่งการวิเคราะห์กราฟราคาที่ถูกวาดออกมาแบบต่อเนื่อง ช่วยให้เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของกราฟราคา สำหรับการประกอบการตัดสินใจเลือกฝั่งที่จะลงมือซื้อขาย และข้อมูลแนวรับแนวต้านที่บอกระดับราคาที่มีนัยสำคัญในการหาจังหวะซื้อขาย
         หนังสือ "เข้าใจให้ลึกซึ้ง 3 เครื่องมือหลัก แท่งเทียน แนวรับ-แนวตั้ง เส้นแนวโน้ม" ได้รวมรวมเนื้อหาทั้ง 3 ส่วน ที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งผู้อ่านจะได้เรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์กราฟแท่งเทียน แนวโน้ม แนวรับแนวต้าน และเสริมด้วยแนวความคิดในการประยุกต์ใช้งานข้อมูลทั้ง 3 อย่างนี้ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจถึงการวิเคราะห์ข้อมูล "ราคา" และนำไปวางแผนกลยุทธ์ในการซื้อขายได้อย่างแท้จริง

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
4,412
ปีนี้
47,728
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด