“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ภิญญพันธุ์  พจนะลาวัณย์. 2563. ประวัติศาสตร์แห่งการเดินทางและภูมิศาสตร์การเมืองในรอบศตวรรษ : ว่าด้วยการท่องเที่ยว ในฐานะมรดกแห่งการสร้างชาติของรัฐไทย จากรัฐจารีต สงครามเวียดนาม สู่ยุครัฐประหาร 2549. กรุงเทพฯ: สมมติ. 272 หน้า. 300 บาท.

 

การเดินทางและท่องเที่ยวในประเทศไทยเริ่มขึ้นเมื่อใด?
    ใครเป็นผู้กำหนดให้คุณสามารถท่องเที่ยว?
    รู้หรือไม่ว่า การท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับชนชั้นและความสัมพันธ์เชิงอำนาจแทบทั้งสิ้น?
    อะไรคือรากฐานที่แท้จริงของการท่องเที่ยวไทย?
"ประวัติศาสตร์แห่งการเดินทางและภูมิศาสตร์การเมืองในรอบศตวรรษ" เป็นหนังสือความรู้ในเชิงประวัติศาสตร์ พูดถึงความสัมพันธ์เชิงอำนาจของการท่องเที่ยวที่ดำรงอยู่ในสังคมไทยผ่านสถานภาพของชนชั้นในสังคม
         ที่จริงแล้วอำนาจเป็นตัวกำหนดความสามารถในการเดินทางและเข้าถึงสถานที่ต่างๆ หนังสือเล่มนี้ฉายภาพให้เห็นว่า การท่องเที่ยวไปในแดนต่างๆ สะท้อนให้เห็นพลานุภาพของอำนาจทางการเมืองอย่างไร แต่ละยุคสมัยมีเงื่อนไขและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเดินทางและการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน การเกิดขึ้นของแหล่งท่องเที่ยวหรือการกลายเป็นที่นิยม จึงขึ้นอยู่กับสาเหตุที่แตกต่างกันไปด้วย การอธิบายลักษณะเฉพาะและความเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ ใช้กรอบศึกษาทางประวัติศาสตร์ในการวิเคราะห์เป็นพื้นฐาน โดยขยายพื้นที่ของประวัติศาสตร์สังคมอันจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางสังคมและผู้คนในยุคสมัยต่างๆ พร้อมไปกับนโยบายของรัฐกับบทบาทที่ขยายตัวขึ้นอย่างมากในช่วงหลังสงครามเย็น อันกลายเป็นรากฐานสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในทุกวันนี้

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
4,412
ปีนี้
47,728
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด