“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ซูเก๋อ. 2563. ความคิด และวาทะ สี จิ้นผิง โดย ธัญปวีณ์ อธิเลิศรัตนชัย. กรุงเทพฯ: แสงดาว. 468 หน้า. 490 บาท.

 

          อ่านแนวคิด และคมวาทะอันทรงพลัง ของ "สี จิ้นผิง" ต่อมุมมองของสถานการณ์โลก และการกำหนดทิศทางของประเทศจีน ที่บ่งบอกถึงทัศนคติอันทรงพลังของแนวคิดนโยบายต่างประเทศ ที่ลึกซึ้งและโดดเด่น วาทะของ สี จิ้นผิง ที่กล่าวออกมาในแต่ละครั้ง แต่ละสถานการณ์ และแต่ละสถานที่ ย่อมไม่ธรรมดา ใช้คำว่า "คมกริบ" ยังน้อยไปสำหรับผู้นำตลอดกาลของจีนผู้นี้ สี จิ้นผิง ใช้ภาษาที่ง่าย ๆ เข้าถึงจิตใจคนไม่ยาก ชัดเจน ปลุกเร้าและมีชีวิตชีวา เป็นเสมือนตำราทางการทูตในการเจรจาต่อรองเพื่อบรรลุผลที่ปรารถนา อาทิ "เมื่อขงจื๊อขึ้นยอดเขาตงซานจึงเห็นเมืองหลู่เล็กลง เมื่อขึ้นสู่ยอดเขาไท่ซานจึงรู้ว่าโลกนี้แคบ" เป็นการเน้นว่าต้องยึดกุมแนวโน้มที่ถูกต้องของกระแสโลก, "ต้นไม้ต้องมีรากฐานที่มั่นคงจึงจะออกผลได้ดี สัตว์เลี้ยงต้องได้รับอาหารที่เพียงพอจึงจะเติบโตได้อย่างสมบูรณ์" เป็นการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ที่ยาวนานระหว่างประเทศจีนและแอฟริกา
         นับเป็นการรวมเอาทัศนคติที่มีลักษณะโดดเด่นเป็นพิเศษ มีทั้งบทนำ ภาพลักษณ์อุปมา การใช้สำนวนพื้นบ้าน การใช้บทกวีและคำประพันธ์ ฯลฯ วาทะของ สี จิ้นผิงเป็นคมวาทะอันลึกซึ้ง ที่สื่อสารถึงสากลโลกด้วยคมความคิด ที่มิเพียงให้สากลรับรู้ แต่เป็นการปลุกความใฝ่ฝันที่มีร่วมกันของชาวจีน นี่คือศิลปะทางการทูตสมัยใหม่ ที่นักการทูต และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายต่างประเทศ พร้อมที่จะอ่านหรือวิเคราะห์บทความซึ่งมีสไตล์ที่ชัดเจน แสดงออกทางวาทกรรมที่เรียบง่ายเข้าถึงจิตใจคน สามารถใช้สำนวนบทกวีทั้งของจีนและต่างประเทศได้อย่างยืดหยุ่นพลิกแพลงและมีชีวิตชีวา สามารถจุดประกายผู้ฟังเพียงประโยคเดียวได้อย่างน่าทึ่ง และน่าประทับใจควรค่าแก่การศึกษา เพราะนี่คือหนังสือ ที่ท่านผู้อ่านสามารถอ่านอย่างเพลิดเพลิน กระทั่งอ่านซ้ำในบางช่วงตอน เป็นบทสรุปให้เห็นถึงศิลปะทางการทูตของ สี จิ้นผิง ผู้นำตลอดกาลของจีน!

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,581
ปีนี้
45,897
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด