“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

จิตร  ภูมิศักดิ์. 2564. ตำนานแห่งนครวัด. กรุงเทพฯ: ศรีปัญญา. 256 หน้า. 350 บาท.

 

         หนังสือเล่มนี้ถูกโปรยหัวเอาไว้นับแต่การจัดพิมพ์ในครั้งแรกว่า "ประวัติศาสตร์สนทนา" กล่าวคือ โดยเนื้อหาแล้วจิตรใช้วิธีผูกเรื่องโดยมีนักเดินทางกลุ่มหนึ่ง ไปสำรวจและท่องเที่ยวยังมหานครวัดและนครธมของเขมร เน้นให้ตัวละครได้พูดจาสนทนาและสอดแทรกข้อมูลที่น่าสนใจของมหาอาณาจักร อันเคยยิ่งใหญ่ของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ ในบางแหล่งมองว่า หนังสือเล่มนี้ของจิตร ภูมิศักดิ์เป็นเสมือนหนังสือนำเที่ยวชั้นดีเล่มหนึ่ง ทั้งนี้เพราะโดยการดำเนินเรื่องก็บรรยายและให้ภาพพร้อมกับให้ข้อมูลของนครวัดและนครธมได้อย่างจริงจัง กระทั่งว่านักเดินทางในรุ่นหลังหลายคนใช้หนังสือเล่มนี้ในการเข้าไปเยือนและศึกษาสถาปัตยกรรมอันทรงค่าแห่งนั้นอย่างได้ประโยชน์ที่แท้จริง แต่หากพิจารณาในแง่ประวัติศาสตร์มันก็คือหนังสือว่าด้วยประวัติศาสตร์ที่ดีเล่มหนึ่งนั่นเอง

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,579
ปีนี้
45,895
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด