“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

เฌอมาณย์  รัตนพงศ์ตระกูล. 2558. จิตวิทยาแค่ 1% ทำให้คุณ "เหนือ" คน. กรุงเทพฯ: ทัช. 176 หน้า. 165 บาท.

 

        จิตวิทยาแค่ 1% ทำให้คุณ "เหนือ" คน... จะทำให้คุณทราบว่า คนสำเร็จมักมีทักษะ มีไหวพริบ และกลยุทธ์ในการเอาชนะใจคนได้อย่าง "แยบยล" กันทั้งนั้น แต่คนพวกนี้แทบไม่เคยถูกปฏิเสธ แทบไม่เคยมีปัญหาในการทำงานร่วมกับคนอื่น แทบไม่เคยล้มเหลวในสิ่งที่คาดหวังในธุรกิจ และแทบไม่เคยพลาดที่จะสร้างเพื่อน สร้าง Connection และสร้างโอกาสที่พวกเขาต้องการ คนพวกนี้คือนักพูดที่ยอดเยี่ยม นักขายที่มีเสน่ห์ นักจูงใจที่เก่งกาจ คนที่ก้าวหน้าที่สุดในองค์กร ผู้บริหารที่หาตัวจับยาก ผู้นำที่หาใครเทียบยากแน่นอน พวกเขาคือคนที่สำเร็จและรวยสุดๆ เพราะพวกเขาคือคนส่วนน้อยที่มี "จิตวิทยาในการเอาชนะใจคน" ในระดับ "เซียน" ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถพัฒนาได้ มาเรียนรู้เคล็ดลับที่คนสำเร็จและรวยที่สุดในโลกไม่เคยบอกใคร และมันจะ "เปลี่ยน" คุณจากจุดที่คุณยืน ไม่สู่จุดที่คุณเป็น "สุดยอดคน" อย่างคาดไม่ถึง!

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
4,409
ปีนี้
47,725
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด