“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

นภดล  ร่มโพธิ์. 2564. ชีวิตจะสำเร็จตามเป้าหมาย ถ้าวัดผลได้เป็นระบบ = Personal OKRs. กรุงเทพฯ: อมรินทร์ฮาวทู. 148 หน้า. 195 บาท.

 

         เคยเป็นไหม ต่อให้จะพยายามตั้งเป้าหมายอย่างไร ก็ไม่เคยทำสำเร็จ หรืออาจถึงขั้นยังไม่แม้แต่จะเริ่มทำด้วยซ้ำ...
          ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เพียงคุณใช้หลักการใน หนังสือ "Personal OKRs ชีวิตจะสำเร็จตามเป้าหมาย ถ้าวัดผลได้เป็นระบบ" เล่มนี้ ซึ่งเป็นผลงานของ "ศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์" ผู้เชี่ยวชาญด้าน OKRs อันดับต้น ๆ ของไทย ที่จะช่วยให้คุณรู้จักตัวตนและความชอบที่แท้จริง ใช้ชีวิตอย่างมีจุดหมายและมีแพสชั่นกับทุกสิ่ง รู้จักวิธีติดตามความก้าวหน้าของสิ่งที่ทำอย่างถูกต้อง เพื่อจะได้เข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้น และอื่น ๆ อีกมากมาย เปิดประตูสู่ความท้าทายใหม่ ๆ และพุ่งชนทุกเป้าหมายเพื่อความสำเร็จในชีวิต

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,576
ปีนี้
45,892
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด