“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ชมิดต์, อีริก. 2563. โค้ชแห่งซิลิคอนแวลลีย์ : คัมภีร์ผู้นำจากโค้ชแห่งซิลิคอนแวลลีย์ แปลจากเรื่อง Trillion Dollar Coach โดย ณัฏฐ์ เพิ่มทรัพย์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ดิเอสเซนเชียลโค้ช. 280 หน้า. 340 บาท.

 

         "บิล แคมป์เบล" คือ "โค้ช" และผู้บริหารที่เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญในการสร้างบริษัทยักษ์ใหญ่หลายบริษัทจากซิลิคอน แวลลีย์ ไม่ว่าจะเป็น Google, Apple และ Intuit เขาได้ร่วมสร้างมูลค่าตามราคาตลาดนับล้านล้านดอลล่าร์ จากอดีตผู้เล่นและโค้ชอเมริกันฟุตบอลระดับอุดมศึกษา บิลกลายเป็นโค้ชให้กับผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลมากมาย ทั้งสตีฟ จอบส์, ลาร์รี่ เพจ และเอริก ชมิดต์ และผู้บริหารอีกหลายท่านของอเมริกา แม้ว่าตัวบิลได้จากโลกนี้ไปแล้วในปี 2016 "เดอะโค้ช" ได้สร้างบริษัทที่เติบโต ผู้คนที่ประสบความสำเร็จ ความเคารพ มิตรภาพและความรักไว้เบื้องหลังจำนวนมาก
         ด้วยมุมมองและประสบการณ์ที่ Google เอริก ชมิดต์, โจนาธาน โรเซนเบิร์ก และอลัน อีเกิล ได้มีโอกาสทำงานใกล้ชิดกับบิล ทำให้ได้เห็นวิธีการที่บิลใช้ในการโค้ชผู้คน ทั้งในการโค้ช 1 on 1 และการโค้ชทีม รวมไปถึงเรื่องภาวะผู้นำ การรับฟัง การทำงานเป็นทีมและการสร้างทีม การพัฒนาคน การแก้ปัญหา การสื่อสาร การสังเกตและจัดการความตึงเครียด การให้เกียรติและยอมรับกันและกัน สิ่งสำคัญในชีวิต การเป็นผู้ให้ และ "ความรัก" ทั้งหมดนี้ควบคู่ไปกับการดำเนินกิจการที่ดี่เยี่ยม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากสำหรับสภาพการทำงานที่รวดเร็วฉับไวในยุคปัจจุบัน พวกเขาทั้งสามคนได้แกะ กลั่น และรวมรวบบทเรียนต่าง ๆ จากการโค้ชของบิลออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้ ซึ่งเป็นบทเรียนสำหรับผู้นำ คนทำงาน และโค้ช ไม่เพียงเพื่อเป็นเกียรติแก่โค้ชของพวกเขา แต่ยังเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และส่งต่อบทเรียนเหล่านี้ให้กับผู้นำรุ่นต่อไป

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
4,416
ปีนี้
47,732
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด