“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

พิมลพรรณ  อนันต์กิจไพศาล. 2563. 101 สุดยอดสมุนไพรต้านโรค ใช้เป็น สุขภาพดี. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: เก็ต ไอเดีย. 256 หน้า. 175 บาท.

 

         "สมุนไพร" ไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัวอย่างที่เข้าใจกัน ทุกสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวหากเรารู้จักหยิบฉวยนำมาใช้ ทุกสิ่งล้วนแต่มีประโยชน์ พืชพันธุ์ที่เรากินกันอยู่ทุกวัน หลายคนกินเพราะชื่นชอบในรสชาติ หลายคนกินเพื่อให้อยู่ท้อง หากมองในแง่ของพืชสมุนไพร นั่นคือยาสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ท่านกำลังใช้อยู่โดยไม่รู้ตัว ลองมาศึกษาไปพร้อม ๆ กัน เพื่อจะได้ทราบว่าพืชพันธุ์แต่ละชนิดนั้น มีคุณค่า มีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรอย่างไร วิธีง่าย ๆ ที่ทำให้เราห่างไกลโรคร้ายนานาชนิด ๆ วิธีง่าย ๆ ที่ทำให้เรามีชีวิตยืนยาว ขึ้นอยู่กับสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัว แล้วเราจะรู้ว่าไม่มีสิ่งใดไร้ประโยชน์
         "101 สุดยอดสมุนไพรต้านโรค ใช้เป็น สุขภาพดี" เล่มนี้ ได้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกของ "สมุนไพรใกล้ตัว" กว่า 100 ชนิด ที่ใช้เพื่อการ "ดูแล ป้องกัน รักษา" สุขภาพ เพื่อให้คุณ "ห่างไกลโรคร้าย" และ "มีชีวิตยืนยาว

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,602
ปีนี้
45,918
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด