“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ปิยะ  นากสงค์. 2564. ออกแบบและสร้างโมเดล 3 มิติด้วย SKETCHUP (พร้อ มความสมารถใหม่ใน SKETCHUP 2020). กรุงเทพ: ซิมพลิฟาย. 272 หน้า. 199 บาท.

 

         สำหรับโปรแกรม SketchUp เวอร์ชันปัจจุบันนี้ ได้มีการพัฒนาให้สามารถทำงานได้หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเพื่อติดตั้งโมเดลบนแผนที่จริงในโลกผ่าน Google Earth หรือจะเป็นการสร้างโมเดล 3 มิติได้เหมือนจริง และการแสดงชิ้นงานทั้งแบบภาพนิ่ง แอนิเมชัน แปลนพิมพ์เขียว อีกทั้งมีปลั๊กอินที่รองรับการทำงานหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะปลั๊กอิน V-Ray ที่พัฒนาให้ใช้งานกับ SketchUp ได้ ยิ่งทำให้การทำงานสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานให้เหมือนจริงได้มากขึ้น ที่สำคัญคือความง่ายในการกำหนดค่า การขึ้นแบบ และการจัดวาง เหมาะสำหรับงานตกแต่งภายในที่ต้องเน้นพื้นผิว และแสงเงา จึงทำให้เห็นว่านักออกแบบหันมาเลือกใช้โปรแกรม SketchUp เป็นจำนวนมากขึ้น และหนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถพัฒนาชิ้นงานส่วนบุคคลให้เป็นชิ้นงานที่สามารถใช้ได้จริง เนื้อหาในเล่มได้ถูกเรียบเรียงจากพื้นฐานเบื้องต้นที่ควรทราบ ไปจนถึงการสร้างชิ้นงานในรูปแบบต่าง ๆ และประยุกต์การสร้างงาน พร้อมเนื้อหา V-Ray ที่จะช่วยให้ชิ้นงานเป็นแนว Realistic

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,586
ปีนี้
45,902
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด