“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์. 2563. คู่มือฝึกเขียนเรียงความ รายงาน บทความวิจัย จดหมายสมัครงาน แบบมืออาชีพ = English Writing . กรุงเทพฯ: เพชรประกาย. 202 หน้า. 220 บาท.

 

          สำหรับนักเรียน นักศึกษา พนักงานในธุรกิจองค์กรต่างๆ ฝึกเขียนแบบมืออาชีพ การเขียนคือการลงมือเรียงร้อยถ้อยคำต่างๆ ลงในกระดาษและการเขียนที่ดีก็หมายถึงการเรียงร้อยถ้อยคำดีๆ ลงบนกระดาษอย่างชัดเจน เราต้องเข้าใจในสิ่งที่เราจะเขียน ต้องขยันค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม แล้วเราจะเขียนได้ดีขึ้น การฝึกเขียนตามขั้นตอนในหนังสือเล่มนี้จะทำให้งานเขียนของเราดีขึ้นแน่นอน

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,582
ปีนี้
45,898
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด