“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

เปี่ยมศักดิ์  คุณากรประทีป. 2564. คิดอย่างซามูไร. กรุงเทพฯ: แสงดาว. 240 หน้า. 220 บาท.

 

          ยุคเซ็นโกคุ ยุคสมัยที่ญี่ปุ่นร้อนระอุด้วยไฟสงครามไม่ต่างกับยุค สามก๊ก ของจีนเหล่าขุนศึกต่างสู้กันด้วยกำลังรบกลอุบายอันลึกล้ำยากจะคาดเดา การสร้างพันธมิตรหรือสร้างศัตรูของแต่ละแคว้น ยุคเซ็นโกคุ ยังคือกลเกมการเมืองที่ดุเดือด หากแต่ในช่วงภาวะสงครามแบบนั้นเหล่าขุนศึกซามูไรยังคงยึดมั่นในวิถีแห่งบูชิโดอย่างเคร่งครัด วิถีอันฝังรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นจนถึงปัจจุบัน หลายสิ่งที่กำเนิดในยุคเซ็นโกคุนี้เป็นส่วนสำคัญในการสร้างชาติและสร้างคนของชนชาวญี่ปุ่น นำมาซึ่งชาติอันเข้มแข็งมีเอกลักษณ์ และมั่นคง

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,579
ปีนี้
45,895
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด