“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ภาริอร  วัชรศิริ. 2563. How I Love My Self. กรุงเทพฯ: บัน. 187 หน้า. 230 บาท.

 

         หนังสือ "How I Love My Self" เล่มนี้ เล่าเรื่องราวการใช้ชีวิตในแบบของ "พาย-ภาริอร วัชรศิริ" ชีวิตที่หลายคนมองว่ามีเงื่อนไขและข้อจำกัดมากมาย แต่พายก็อยู่ในชีวิตแบบนั้นได้อย่างคนที่มีความสุขไม่น้อยไปกว่าใคร แต่ก็อย่างที่หลายคนรู้ ความตายอาจเป็นจุดสิ้นสุดของชีวิตหนึ่ง แต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นของอีกชีวิตที่ต้องอยู่และดำเนินต่อไป ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และนี่คือหนังสือเล่มที่ 4 ของพายที่ทำให้เราได้เห็นว่า หลังการสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิต บางคนเลือกที่จะอยู่กับความเจ็บปวด ในขณะที่บางคนก็เลือกที่จะเติบโตและงดงามต่อไป

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
687
ปีนี้
53,460
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด