“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

พชร  สูงเด่น. 2563. เผ่าพันธุ์แห่งการเรียนรู้ = Erasmus generation. กรุงเทพฯ: แซลมอน. 211 หน้า. 295 บาท.

 

         บันทึกชีวิตของ "พชร สูงเด่น" นักเรียนทุน "Erasmus Mundus" โครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนไป เที่ยวไปทั่วยุโรป สู่การศึกษาที่ไม่ได้จำกัดแค่ในห้องเรียน ไม่ได้มีแค่การทำทีสิส หากยังได้ใช้ชีวิต ทำความรู้จักกับโลก ผูกสัมพันธ์กับผู้คนในท้องที่ ปรับตัวเข้ากับความแตกต่าง หลากหลาย นิยามความหมายคำว่า "การศึกษา" เสียใหม่ ให้กลายเป็นเผ่าพันธุ์ที่พร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
3,639
ปีนี้
40,185
นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เยี่ยมชมหอสมุด ม.ล.ปิ่น มาลากุล
ดูกิจกรรมทั้งหมด