“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ธนพันธ์  ชูบุญเปลี่ยนไปเรื่อยๆ. 2563. เรื่องเล่าของหมอสูติ 4 เครื่องเพศ. กรุงเทพฯ: ต้นมะนาว พับลิชชิ่ง. 184 หน้า. 210 บาท.

 

         การปรับให้ตัวเองเป็นพ่อเป็นแม่นั่นแหละ ที่ทำให้ผมสามารถประคับประคองการเลี้ยงดูลูกให้เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็น ดูแลรักษาตัวเธอเองได้ด้วยตัวของตัวเอง และเมื่อถึงตอนนี้ก็ได้ พบว่า "มันเจ๋ง" จึงอยากจะนำมาเล่าให้ฟังในภาษาของผมเอง "เครื่องเพศ" มันไม่ใช่หนังสือที่แนะนำเรื่องการสอนลูกแต่มัน คือมุมมองของผมในเรื่องเพศแล้วสื่อสารออกมาให้ลูกรับรู้ บางเรื่องเป็นมุมมองสัปดนส่วนตัว บางเรื่องเหมือนลมพัดมาแล้วพัดผ่าน มันจึงนำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการไม่ได้เลยสักนิด

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
3,639
ปีนี้
40,185
นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เยี่ยมชมหอสมุด ม.ล.ปิ่น มาลากุล
ดูกิจกรรมทั้งหมด