“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ปาร์ก, มินกึน. 2559. ไม่มีความเจ็บปวดใดที่คุณเอาชนะไม่ได้ แปลจากเรื่อง No Wounds to be Afraid of Story โดย ตรองสิริ ทองคำใส. กรุงเทพฯ: สปริงบุ๊กส์ อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. 242 หน้า. 229 บาท.

 

         รวม 34 เรื่องราวเยียวยาหัวใจแสนอบอุ่นและลุ่มลึก เพื่อคุณผู้ทุกข์ทนจากบาดแผลทางใจ! ถ้อยความปลุกปลอบหัวใจจากคุณหมอแห่งศูนย์บำบัดจิตใจชื่อดังของเกาหลี เมื่อมีชีวิต ย่อมเจอเรื่องทำร้ายใจ บาดแผลบางคราวยังพอพักรักษา ก่อนลุกยืนขึ้นใหม่ แต่บางคราว บาดแผลก็เรื้อรังยาวนาน ทำไมบาดแผลทางใจเราถึงไม่หายสนิทเสียทีหนอ คำตอบคือ เพราะเรายังไม่รู้จักเรื่องราวแสนดีให้พอบำรุงใจ เยียวยาบาดแผลสำเร็จ

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
3,638
ปีนี้
40,184
นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เยี่ยมชมหอสมุด ม.ล.ปิ่น มาลากุล
ดูกิจกรรมทั้งหมด