“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ยิบราน, คาลิล. 2562. ปรัชญาน่าคิด คาลิล ยิบราน แปลจากเรื่อง The Life and Philosophy of Kahlil Gibran โดย ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร. กรุงเทพฯ: แสงดาว. 264 หน้า. 230 บาท.

 

        "35 บท" ที่อยู่ใน “ปรัชญาน่าคิดของ คาลิล ยิบราน” แสดงทัศนะจากความรู้สึกและความคิดที่หลากหลายเมื่อเขามองดูชีวิต ความรัก สภาพสังคมด้วยนัยน์ตาที่สะท้อนมุมมองของเขาเอง ยิบรานได้รจนาบทประพันธ์เพื่อมนุษยชาติในสากลโลก ร้องขอความรักที่มนุษย์พึงมีต่อกันอันจะขจัดความเห็นแก่ตัว ความโลภ โกรธ หลงทั้งมวลลงได้ปรัชญารักของเขาทำให้เขาข้ามพ้นพรมแดนระหว่างชาติต่อชาติ และการเหยียดผิว ตลอดชีวิตของยิบรานได้ยืนหยัดเพื่อมนุษยชน ช่วยเปิดตาของมนุษยชาติให้เห็นทั้งจุดของความอ่อนแอ และพลังแห่งความแข็งแกร่งในตน อีกทั้งพยายามแนะให้มนุษย์ได้ฝ่าฟันชีวิตที่เต็มไปด้วยอุปสรรคขวากหนาม และก้าวต่อไปข้างหน้า อาทิ “ความหายนะของชาติบ้านเมือง หาได้เกิดจากน้ำมือของคนเล็กๆ ผู้ยากไร้ไม่ มีเพียงมือของผู้ปกครอง หรือคนรวยผู้มักมากเท่านั้นแหละ ที่จะฉีกทึ้งบ้านเกิดเมืองนอนของเขาได้” “หากท่านอายเมื่อถูกคนยกย่อง แลสงบงันเมื่อถูกคนกล่าวร้าย นั่นแหละแน่ไซร้…คือคุณธรรมของผู้ปกครอง” “ผู้นำใดยอมพลีกายให้เขาฆ่า ย่อมได้รับเกียรติมากกว่าเข่นสั่งฆ่าเขา” “ล้มเหลวเพราะหน้าบาง ดีกว่าสำเร็จอย่างหน้าด้าน” ฯลฯ นี่เป็นเพียงบางบทที่เอ่ยกล่าว ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่เนื้อหาพัวพันกับการดำเนินชีวิตของเราๆ ช่างน่าแปลกเสียกระไร ที่บทความเหล่านี้เขียนไว้ในอดีต แต่เนื้อหาที่อ่านนั้นประเหมือนหนึ่ง ยิบราน เพิ่งเขียนและตอกย้ำให้เรา คิด วิเคราะห์ สังเกต และแก้ไข เพือให้เรื่องต่างๆ ผ่านไปได้ด้วยดี

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
3,637
ปีนี้
40,183
นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เยี่ยมชมหอสมุด ม.ล.ปิ่น มาลากุล
ดูกิจกรรมทั้งหมด