“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

อู่, จื้อหง. 2563. ความฝันรู้คำตอบ : พูดคุยความในใจกับตัวเราอีกคนหนึ่ง โดย เพ็ญศิริ รัตนศรี. กรุงเทพฯ: วารา พับลิชชิ่ง. 352 หน้า. 350 บาท.

 

         ลองหาคำตอบจากความฝัน..."ซิกมันด์ ฟรอยด์" กล่าวว่า ความฝัน คือ ความจริงที่ปรารถนา ความฝัน คือ การสะท้อนภาพของจิตใต้สำนึก หนังสือเล่มนี้จะอธิบายให้เรารู้ว่าแท้ที่จริงแล้ว ความฝันกำลังบอกอะไรกับเรา

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
692
ปีนี้
53,465
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด