“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

สี่ว์, กวงฮุย. 264. เคล็ดลับสุขภาพตำราจีน. กรุงเทพฯ: ประพันธ์สาส์น. 240 หน้า. 290 บาท.

 

       "เคล็ดลับสุขภาพตำราจีน" เป็นตำราสอนภาษาจีนเบื้องต้น เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจเรียนรู้อ่านเขียนภาษาจีน ครบครันด้วยคำอ่านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และใช้อักษรพินอินกำกับ นอกจากนี้ ยังเป็นหนังสือที่ให้สาระและความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอย่างครบถ้วน ตามแบบฉบับแพทยศาสตร์ของจีน เหมาะกับสถานการณ์โรคระบาดในขณะนี้
        หนังสือเล่มนี้อ้างอิงเรื่องราวจากตำนานแพทยศาสตร์ของจีนที่เคยมีบันทึกไว้ ไม่ว่าจะเป็น ตำนานของหมอฮัวโต๋ ผู้ขูดกระดูกรักษาพิษให้กวนอู หลี่สือเจิน หมอยาสมุนไพรที่ออกอุบายให้คนป่วยออกกำลังกายจนร่างกายแข็งแรง เสินหนง เทพเจ้าแห่งสมุนไพรผู้ทดลองค้นคว้าสรรพคุณยาด้วยร่างกายตนเอง ฯลฯ เรื่องราวเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ผ่านการเรียนรู้ภาษาจีนได้อย่างเหมาะสม และทันยุคทันเหตุการณ์

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
689
ปีนี้
53,462
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด