“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ซาซากิ, ฮิโตโกะ. 2564. เตรียมสอบวัดระดับ N4 ไวยากรณ์ - การอ่าน - การฟัง โดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). 148 หน้า. 210 บาท.

 

         เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ N4 ให้ผ่าน ผู้ที่ต้องการเรียนรู้รูปประโยคพื้นฐานที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน และผู้ที่ต้องการเข้าใจบทสนทนาที่ใช้ในสถานการณ์ประจำวันและข้อความซึ่งมีหัวข้อใกล้ตัว

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,577
ปีนี้
45,893
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด