“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ฝ่ายวิชาการ พีบีซี. 2552. คลังข้อสอบภาษาฝรั่งเศส. กรุงเทพฯ: พีบีซี. 224 หน้า. 120 บาท.

 

         รวมแบบทดสอบหลากหลายที่ใช้ในการสอบความถนัดทางภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาฝรั่งเศส โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,602
ปีนี้
45,918
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด