“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

จรูญ  ปรปักษ์ประลัย. 2562. คู่มือนักเขียน. กรุงเทพฯ: แสงดาว. 351 หน้า. 400 บาท.

 

         “คู่มือนักเขียน” ของ จรูญพร ปรปักษ์ประลัย ถอดประสบการณ์ของคนทำงานจริงในอาชีพนั้นๆ เพื่อให้เป็นคู่มือการทำงานหนังสืออย่างมีคุณภาพ ที่อ่านง่ายไม่ใช่ตำราเรียน อ่านแล้วจะได้เรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอนในการทำงานของอาชีพต่างๆ ที่นำไปสู่การปฏิบัติจริง มีเรื่องหลักวิชาการ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประเภทงานเขียนที่มีขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบัน ยังมีตัวอย่างผลงานเขียนทุกประเภทของนักเขียนชั้นครูทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้เขียนหยิบยกมาเป็นตัวอย่างให้อ่านได้ศึกษา สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองจนเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้ง ซึ่งการยกตัวอย่างนั้นทำให้คนอ่านเพลิดเพลินเห็นแนวคิดแนวเขียนของนักเขียนแต่ละท่านที่นำเสนองานให้กระทบใจผู้อ่านได้นั้น เขาทำกันอย่างไร อ่านไป ยิ้มไป อ่านไปเกิดความรู้กับบางเรื่องที่ขาด เปรียบดังเติมน้ำให้เต็มแก้ว

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,578
ปีนี้
45,894
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด