“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ดวงพร  เกี๋ยงคำ. 2563. Insight Excel 2019 Excel 365 เจาะลึกเทคนิคการใช้งาน ตอบโจทย์ได้อย่างชาญฉลาดกว่า. กรุงเทพฯ: ไอดีซี พรีเมียร์. 272 หน้า. 295 บาท.  

 

         รวบรวมเอาเทคนิคการสร้างผลงานใน Excel 2019 ด้วยการใช้หลาย ๆ คำสั่งมาทำงานร่วมกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแต่ละตัวอย่างานจะมีความแตกต่างไปจากงานเดิม ๆ ที่เคยพบมา ไม่ว่าจะเป็น การใช้สูตร ฟังก์ชัน, การใช้ Infographic มาผนวกและสร้างสรรค์งานนำเสนอด้วยกราฟ รวมถึงเทคนิคการจัดการข้อมูล เช่น รวมเทคนิคการสร้างงานใน Excel แบบผสมผสานหลายๆคำสั่ง, เพิ่มเขี้ยวเล็บให้กับสูตรและฟังก์ชันให้ทำงานร่วมกันได้, และบริหารจัดการข้อมูลตรงเป้าหมาย นำเสนอได้แบบมืออาชีพ เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานในการใช้งาน Excel พอสมควร ซึ่งจะช่วยพัฒนาผลงานให้มีประสิทธิผลสูงกว่าเดิมแน่นอน!

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
3,803
ปีนี้
3,803
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด