“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ธีรกฤษณ์  วิจิตลิมาภรณ์. 2563. บริหารโครงการให้อยู่หมัด Microsoft Project 2019. กรุงเทพฯ: วิตตี้กรุ๊ป. 320 หน้า. 269 บาท.

 

         การบริหารโครงการไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ ล้วนต้องใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ ยิ่งโครงการมีความซับซ้อนเกี่ยวพันกับหลายๆ ส่วน ก็จำเป็นต้องมีเครื่องมือบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งโปรแกรมบริหารโครงการที่คนไทยนิยมใช้งานก็คือ Microsoft Project ปัจจุบันโปรแกรมนี้พัฒนามาจนถึงเวอร์ชันล่าสุดคือ 2019
         หนังสือ "บริหารโครงการให้อยู่หมัด Microsoft Project 2019" เล่มนี้ อธิบายตั้งแต่คุณสมบัติและความสามารถใหม่ของโปรแกรมเวอร์ชันใหม่นี้ ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม หน้าที่การทำงาน การสร้างโครงการเบื้องต้น การจัดการโครงการในส่วนต่างๆ พร้อมยกตัวอย่างเวิร์กช็อป ไปจนถึงขั้นประยุกต์ใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ เช่น Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint เป็นต้น ซึ่งใครๆ ก็สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่ายแม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
3,800
ปีนี้
3,800
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด