“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

กองบรรณาธิการ. 2563. จัดรูปเล่ม สร้างงานพิมพ์และอีบุีก InDesign 2020. กรุงเทพฯ: รีไวว่า. 312 หน้า. 229 บาท.

 

        InDesign เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ออกแบบสร้างสื่อจำพวกหนังสือ นิตยสาร ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อดิจิตอลก็ตาม เพราะเป็นโปรแกรมที่รวมการทำงานด้านกราฟิกดีไซน์และด้านการจัดหน้าหนังสือไว้ด้วยกัน ทำให้ง่ายในการใช้งานและผสมผสานความสามารถที่เต็มประสิทธิภาพในการสร้างงาน เนื้อหาในหนังสือ InDesign เล่มนี้ปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม การใช้เครื่องมือพื้นฐานจนถึงเครื่องมือขั้นสูง การสร้างหนังสือเป็นเล่ม และการส่งออกไฟล์งานในรูปแบบต่าง ๆ

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
3,793
ปีนี้
3,793
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด