“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

คุมะไก, โยะริโยะชิ. 2563. กินยังไงให้สมองอ่อนเยาว์ เมื่อเข้าวัย 40 ปี แปลจากเรื่อง Nou no Senmoni Ga Wakagaeru 40 Dai Kara no Shokujijutsu โดย วิธารณี  จงสถิตย์วัฒนา. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์. 159 หน้า. 165 บาท.

 

         หนังสือ "กินยังไงให้สมองอ่อนเยาว์ เมื่อเข้าวัย 40 ปี" เล่มนี้ เขียนโดยประสาท-ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและตูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมมากว่า 20 ปี บอกเล่าถึงความเป็นไปได้ของการเกิดโรคสมองเสื่อมซึ่งมีสเหตุหลักจากอาหารที่กิน โดยเฉพาะน้ำตาล ผู้เขียนยังค้นพบอีกด้วยว่าแม้ไม่เป็นโรคเบาหวาน แต่ก็อาจมีภาวะเบาหวานแค่ส่วนสมองได้ ซึ่งก็คือโรคสมองเสื่อมนั่นเอง
         นอกจากนี้นี้ยังแนะนำอาหารพร้อมทั้งเทคนิคการกินเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ช่วยรักษาสุขภาพสมองให้แข็งแรง เพื่อไม่ให้เป็นโรคสมองเสื่อม เบาหวาน รวมถึงกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วย แม้การแพทย์ปัจจุบันจะยังรักษโรคสมองเสื่อมไม่ได้ แต่ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคได้ จึงควรป้องกันโรคสมองเสื่อมตั้งแต่ต้นเหตุ หากคุณปฏิบัติตามคำแนะนำในหนังสือเล่มนี้ ไม่ใช่เพียงสมองเท่านั้นที่แข็งแรง สุขภาพร่างกายก็จะดีตามไปด้วยอย่างแน่นอน!

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
3,203
ปีนี้
23,639
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด