“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

โม, จอห์น. 2564. ฮาวทู (ซึม) เศร้า: คู่มือคนเศร้าฉบับอ่านสนุกที่สุด แปลจากเรื่อง The Hilarious World of Depression โดย สิธีธร  สิมะวัฒนา. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์. 318 หน้า. 299 บาท.

 

         ถ้าคุณรู้/รู้สึก/สงสัย ว่าตัวเองกำลังเผชิญกับโรคนี้อยู่ คุณควรอ่านหนังสือเล่มนี้อย่างยิ่ง เพื่อที่จะได้รู้ว่าคุณไม่ได้ทุกข์ทรมานอยู่คนเดียว เพื่อที่จะได้เรียนรู้ความต่างและความเหมือนของผู้ร่วมประสบการณ์เดียวกัน และเพื่อจะได้มองเห็นหนทางและมีความหวังว่าคุณจะรอดจากมันได้ ถ้าคุณรู้/รู้สึก/สงสัย ว่าคนใกล้ตัวเป็นโรคนี้อยู่ คุณยิ่งควรอ่านหนังสือเล่มนี้อย่างยิ่ง เพื่อที่จะเห็นภาพสักนิดว่าข้างในสมองพวกเขามันปั่นป่วนขนาดไหน เพื่อจะได้พอทนไหวในการยืนเคียงข้างพวกเขา เพื่อจะได้ไม่สูญเสียพวกเขาไป ถ้าคุณไม่เคยเชื่อว่าโรคนี้มีอยู่จริง และคนที่เป็นเป็นเพียงคนอ่อนแอ อ้างไปเรื่อย คุณคือผู้ที่สมควรอ่านหนังสือเล่มนี้ที่สุดเพื่อเป็นการบริหารมุมมองให้เปิดกว้าง เพื่อรู้ว่าโลกนี้กว้างใหญ่และมีอะไรที่คุณไม่รู้อีกมากมายนัก เพื่อจะได้ไม่กลายเป็นคนไม่รู้เรื่องรู้ราวจนสร้างความเหนื่อยในให้คนอื่นและเพื่อจะได้ไม่เสียในหากวันหนึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคนที่คุณรัก

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
3,203
ปีนี้
23,639
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด