“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

อรญา  อุกประโคน (หมอเตย). 2564. ซึมแต่ไม่เศร้า. กรุงเทพฯ: เพชรประกาย. 191 หน้า. 195 บาท.

 

         ปัจจุบันนี้ โรคทางจิตเวช เช่น โรคซึมเศร้า โรคไบโพล่าร์ ฯลฯ ได้รับการกล่าวถึง และยอมรับกันในสังคมอย่างเป็นวงกว้างว่า สิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นโรคจริง ๆ หาได้เป็นเพียงการคิดไปเองของผู้ป่วยอย่างที่สมัยก่อนเคยมีความเชื่อกัน
        หนังสือเล่มนี้ได้เขียนขึ้นจากประสบการณ์จริงและประสบการณ์ตรง ของคุณ "หมอเตย แพทย์หญิงอารยา อุกประโคน" อายุรแพทย์ผู้ที่ต้องดูแลคนที่รักในครอบครัวที่ป่วย รวมถึงประคับประคองครอบครัวให้เดินหน้าไปพร้อม ๆ กัน ทั้งเรื่องราวที่ควรรู้ อาการของโรค และการดูแลรักษาตัวและใจของผู้ดูแลผู้ป่วย ล้วนได้รวมอยู่ภายในหนังสือเล่มนี้แล้วอย่างครบถ้วน หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้คนทุกเพศ ทุกวัย ในการใช้เป็นแนวทางบริหารสมดุลชีวิต ด้วยความสุข ความสงและเต็มอิ่ม เข้าใจแก่นแท้และความจริงของชีวิต

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
3,203
ปีนี้
23,639
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด