“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

เบิร์นฮาร์ดท์, เคลาส์. 2564. วิธีเอาชนะโรควิตกกังวลและอาการแพนิกเฉียบพลัน โดย ปวีณา  ชุณศาสตร์. กรุงเทพฯ : แอร์โรว์. 190 หน้า. 220 บาท.

 

         "เคลาส์ เบิร์นฮาร์ดท์" ผู้เชี่ยวชาญการรักษาโรควิตกกังวล ได้สร้างรูปแบบการบำบัดที่เป็นที่นิยม โดยใช้ความรู้จากการวิจัยสมองสมัยใหม่เข้ามาผสมผสานกับวิธีการบำบัดโรควิตกกังวลแบบใหม่ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ในหนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้ป่วยโรควิตกกังวลและอาการแพนิกเฉียบพลัน สามารถกลับไปใช้ชีวิตที่ปราศจากความหวาดกลัวและเป็นปกติได้ภายในระยะเวลาไม่กี่สัปดาห์ เป็นคู่มือสำหรับผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับโรควิตกกังวล หรือมีผู้ใกล้ชิดที่มีอาการโรคดังกล่าว เพื่อให้เข้าใจโรคนี้ได้ดียิ่งขึ้น
          เป็นหนังสือที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรควิตกกังวล (Panic) แบบเฉียบพลันได้อย่างดีเยี่ยม มีข้อมูลในเชิงลึกที่ครบถ้วน เนื่องจากผู้เขียน เคลาส์ เบิร์นฮาร์ดท์ นั้นเป็นนักวิชาการทางการแพทย์จากเยอรมนี ที่นำเอาทฤษฎีการรักษาแบบสมัยใหม่มาใช้ในการรักษาผู้ป่วยให้หายจากอาการแพนิกแบบเฉียบพลันได้ถึง 70 เปอร์เซ็นต์

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
3,201
ปีนี้
23,637
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด