“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

พัฒนาศักยภาพการดำรงตนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2557 กิจกรรมที่ 4 ห้องแห่งความรู้ ณ หอสมุด ม.ล.ปิ่น มาลากุล
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,580
ปีนี้
40,944
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด