“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

เกม ฺBingo Doramon กระดานวางหมายเลขเบี้ย เบี้ยเปล่า โดราเอมอน เบี้ย 75 หมายเลข การ์ดบิงโก 24 แผ่น

วิธีการเล่น

- ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง จะต้องเป็น "ผู้ขานเบี้ย" ซึ่งจะเขย่าและประกาศ เมื่อเบี้ยในกล่อง (75 อัน) ออกมาทีละอัน เช่น เบี้ยที่เขย่าออกมาคือ 15 ผู้เล่นคนใดที่มีหมายเลขนี้ในบัตร "บิงโก" (บัตรสั้น) ของตน ก็จะหยิบเบี้ยเปล่าวางไว้ในช่องนั้น จากนั้นก็จะเล่นต่อไปจนกว่าจะมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งมี เบี้ยเปล่าวางในบัตร "บิงโก" ของตน เหมือนกับ 6 ตัวอย่างนี้ อันใดอันหนึ่งผู้เล่นผู้นั้นก็ประกาศว่า "บิงโก" ตัวอย่างที่ 1 เป็นแถวตั้งตรงทั้งแถว ตัวอย่างที่ 2 เป็นแถวยาวขนานทั้งแถว ตัวอย่างที่ 3 เป็นแถวทแยงมุม (ซ้าย) ตัวอย่างที่ 4 เป็นแถวทแยงมุม (ขวา) ตัวอย่างที่ 5 เป็นรูปมุม 4 มุมใหญ่ ตัวอย่างที่ 6 เป็นรูปมุม 4 มุมเล็ก จากนั้นก็จะมีการนับคะแนนตามที่ปรากฎในแถวนั้น โดยที่ "ผู้ประกาศเบี้ย" จะทำการตรวจสอบกับเบี้ย ที่ประกาศมาแล้วว่าตรงกันหรือไม่ ถ้าตรงกันผู้นั้นก็เป็นผู้ชนะ โดเรมอน หมายถึง ช่องที่ผู้เล่นทุกคนมีสิทธิ์วางเบี้ยได้ท้นทีที่เริ่มการแข่งขัน จุดดำ หมายถึง เบี้ยเปล่าสำหรับวางในบัตรบิงโก บัตรบอกหมายเลข "บิงโก" (บัตรยาว) นั้นใช้สำหรับ "ผู้ประกาศเบี้ย" ใช้วางเบี้ยที่ประกาศแล้วเท่านั้น เพื่อใช้ตรวจสอบ กับผู้เล่นที่ "บิงโก" ในกรณีที่มีผู้เล่น "บิงโก" พร้อมกันหรือมากกว่า 2 คน ผู้ประกาศเบี้ยจะทำการตรวจเบี้ย และนับคะแนน ให้ทุก ๆ คนที่ "บิงโก" ผู้เล่นที่ได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะเลิศ

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
3,200
ปีนี้
23,636
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด