“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

เกม จราจรอัจฉริยะ ภาค2 เป็นเกมที่ทำให้กระบวนการคิดที่ดีขึ้น จำเป็นต้องใช้สมาธิ ความอดทน และเชาวน์ปัญญา สัจธรรมนี้ผู้เล่นสามารถค้นพบได้ด้วยตนเองจากของเล่น "เกมส์จราจรอัจฉริยะ ภาค 2" เมื่อผู้เล่นมีกระบวนการคิดที่ดีแล้ว ก็ง่ายที่จะแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันได้สำเร็จ ปัญหาที่ซับซ้อนมากๆ เป็นศิลปะที่มีระบบของมันเอง การแก้ปัญหาจึงต้องมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเช่นกัน

 

วิธีการเล่น

เปิดหนังสือคู่มือ มีเกมให้เลือกเล่น จากง่ายไปหายาก มีเกมที่ 1 ถึง เกมที่ 50 โดยเลือกเล่น 1 เกม เช่น เลือกที่ 1 แล้วนำรถมาวางเรียงในลานจอด ให้ตำแหน่งรถตรงกับเกมที่กำหนดไว้

คำเตือน *ห้ามโมโห*

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
334
ปีนี้
25,704
โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุล วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
ดูกิจกรรมทั้งหมด