“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

เกมวิศวกรน้อย เป็นการคิดอย่างเป็นระบบกับปัญหาที่ซับซ้อน สอนยาก บังคับกันไม่ได้ ให้รางวัลไม่ได้ ให้ทำตามก็ไม่ได้ แต่ยั่วยุได้ Integrate วิศวกรน้อย ยั่วยุให้เด็กคิดจากง่ายไปหายาก ตามลำดับอายุ มี 5 ขั้นพัฒนา และ 7 ด่าน ที่ท้าทายนักคิดทุกรุ่น

 

วิธีการเล่น

1-2 คน ระยะเวลาในการเล่น 20-50 นาที

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,743
ปีนี้
25,248
โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุล วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
ดูกิจกรรมทั้งหมด