“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

เกมหมากรุกไทย เป็นกิจกรรมการละเล่นอีกอย่างหนึ่งที่นอกจากจะสนุกสนานแล้วยังซ่อนแบบฝึกหัดด้านกลยุทธ์ การตัดสินใจ การวางแผนรวมอยู่ในนั้นด้วย นับว่าเป็นภูมิปัญญาไทยอย่างแท้จริงที่สร้างเกมนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการฝึกทหารให้มีสมองเพื่อการสู้รบชิงเมืองกันด้วย

 

วิธีการเล่น

2 คน ระยะเวลาในการเล่น 30-60 นาที

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
3,202
ปีนี้
23,638
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด