“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

เกม Crazy for sudoku : ซูโดกุกระดานพลาสติก เป็นเกมที่ช่วยเสริมสร้างสมาธิ และเสริมสร้างสมอง

 

วิธีการเล่น

สามารถเล่นได้หลายคน ช่วยกันคิดวิธีหาทางออก เวลาที่ใช้ในการเล่น 20-30 นาที

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
3,202
ปีนี้
23,638
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด