“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

เกม นักล่ายุคหิน เป็นเกมสัญชาติญี่ปุ่นแท้ๆ ช่วยสร้างความแข็งแกร่ง ความกล้าหาญในการเป็นนักเผชิญกับการล่า

 

วิธีการเล่น

จำนวนผู้เล่น 2-4 คน ระยะเวลา 30 นาที

ออกล่าเพื่อความอยู่รอดของชนเผ่าคุณ แต่ละเผ่าจะส่งนักล่าไปครอบครองแต่ละพื้นที่เพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ ชนเผ่าที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าไปล่าสัตว์ได้ ไม่ว่าเผ่าคุณเป็นสายไหนก็ตาม เป้าหมายที่เหมือนกันเพียงอย่างเดียวคือ "เป็นราชาแห่งนักล่ายุคหินที่ยิ่งใหญ่" และเป็นชนเผ่าที่แข็งแกร่งเหนือเผ่าอื่น

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
8,404
ปีนี้
39,977
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์. เข้าเยี่ยมชมหอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุล วันที่ 14 ธันวาคม 2566
ดูกิจกรรมทั้งหมด