“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

เกม Shape by Shape เป็นการฝึกทักษะการแก้ปัญหาและการมองรูปแบบ ผู้เล่นจะได้ฝึกฝนการคิดแบบ Conceptual Thinking และมิติสัมพันธ์ ซึ่งในเกมนี้เราจะต้องแก้ปัญหาของด่านแต่ละด่านโดยที่มีด่านทั้งหมด 40 ด่านด้วยกันและเราก็ต้องนำอุปกรณ์มาต่อกันให้ได้ตามโจทย์ที่กำหนดให้ ใครที่ชอบเกมแก้ปัญหาต้องรักเกมนี้แน่นอน

 

วิธีการเล่น

สำหรับผู้เล่น 1 คน ใช้เวลาเล่น: 15 นาที

แผ่นตัวต่อปริศนาแทนแกรม "Tangram" ขั้นสูงซึ่งมีให้ถึง 60 โจทย์ให้ได้ลอง

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
10,713
ปีนี้
52,479
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด