“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

เกม คำคม ชุดมาตรฐาน ลายอวกาศ รุ่นทั่วไป เป็นบอร์ดเกมและสื่อการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู้ภาษาไทย เกมภาษาไทย เกมเสริมทักษะ เสริมการเรียนรู้ เกมฝึกสมองสะกดคำศัพท์ภาษาไทยให้ถูกต้องอย่างได้ผล ฝึกการคิด วิเคราะห์ วางแผน วางกลยุทธ์ และการตัดสินใจ ฝึกการคำนวณ คิดเลขเร็ว

 

วิธีการเล่น

ผู้เล่นตั้งแต่ 2-4 คน เวลา 15-40 นาที

ผสมเบี้ยตัวอักษรให้เกิดเป็นคำศัพท์ วางไขว้กับคำศัพท์ที่อยู่บนกระดาน เพื่อสร้างคำศัพท์ใหม่ คำนวณคะแนนที่ได้จากการเล่นในตานั้นๆ ฝ่ายใดได้คะแนนมากกว่าเป็นผู้ชนะ

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
4,541
ปีนี้
47,614
โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุล วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
ดูกิจกรรมทั้งหมด