“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

การอบรมเรื่อง "การใช้งานและการดูแลบริหารจัดการ Website ห้องสมุดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา"

ณ อาคารหอสมุด ม.ล.ปิ่น มาลากุล  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น.

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
316
ปีนี้
60,615
โรงเรียนนครสวรรค์เยี่ยมชมงานห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด