“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

การอบรมเรื่อง "การใช้งานและการดูแลบริหารจัดการ Website ห้องสมุดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา"

ณ อาคารหอสมุด ม.ล.ปิ่น มาลากุล  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น.

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
4,416
ปีนี้
47,732
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด