“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

ม.6 งดบริการยืมหนังสือ  ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

ม.4 - ม.5 งดบริการยืมหนังสือ  ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

แต่ยังรับคืนหนังสือถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้นะค่ะ

งดบริการยืม - คืน เนื่องจากสอบปลายภาค และจะให้บริการยืม - คืนอีกที ภาคเรียนที่ 1/2558

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
309
ปีนี้
60,608
โรงเรียนนครสวรรค์เยี่ยมชมงานห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด