“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ทำพิธีปิดกีฬาสี ไม่มีการเรียนการสอน

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
312
ปีนี้
60,611
โรงเรียนนครสวรรค์เยี่ยมชมงานห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด