“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

วันที่ 12-13 มกราคม มีงาน Open House ชมรมนิทรรศ และห้องสมุดได้จัดมุมบรรณิทัศน์ไว้ให้นักเรียนได้เยี่ยมชมด้วยนะค่ะ

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
7,681
ปีนี้
74,981
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด