“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

วันที่ 12-13 มกราคม มีงาน Open House ชมรมนิทรรศ และห้องสมุดได้จัดมุมบรรณิทัศน์ไว้ให้นักเรียนได้เยี่ยมชมด้วยนะค่ะ

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
362
ปีนี้
30,877
นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เยี่ยมชมหอสมุด ม.ล.ปิ่น มาลากุล
ดูกิจกรรมทั้งหมด