“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

     

        วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ห้องสมุดขอเรียนเชิญคณะครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักงานร่วมงานเปิดห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนที่ตึกเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โดยมีท่านองคมนตีเป็นประธานในการเปิด

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
4,412
ปีนี้
47,728
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด