“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

     

        วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ห้องสมุดขอเรียนเชิญคณะครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักงานร่วมงานเปิดห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนที่ตึกเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โดยมีท่านองคมนตีเป็นประธานในการเปิด

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
392
ปีนี้
30,907
นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เยี่ยมชมหอสมุด ม.ล.ปิ่น มาลากุล
ดูกิจกรรมทั้งหมด