“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

     

        วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ห้องสมุดขอเรียนเชิญคณะครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักงานร่วมงานเปิดห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนที่ตึกเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โดยมีท่านองคมนตีเป็นประธานในการเปิด

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
7,652
ปีนี้
74,952
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด