“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

         ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อปวงพสกนิกรชาวไทยมายาวนานกว่า 7 ทศวรรษ ทางหอสมุด ม.ล.ปิ่น มาลากุลจึงได้จัดทำมุมนิทรรศการถวายอาลัยพร้อมกับแนะนำหนังสือพระราชนิพนธ์และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงขอเชิญชวน นักเรียน ครูและบุคคลากรเจ้าหน้าที่เข้าชมได้ ที่ หอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุล

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
396
ปีนี้
30,911
นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เยี่ยมชมหอสมุด ม.ล.ปิ่น มาลากุล
ดูกิจกรรมทั้งหมด