“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

         ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อปวงพสกนิกรชาวไทยมายาวนานกว่า 7 ทศวรรษ ทางหอสมุด ม.ล.ปิ่น มาลากุลจึงได้จัดทำมุมนิทรรศการถวายอาลัยพร้อมกับแนะนำหนังสือพระราชนิพนธ์และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงขอเชิญชวน นักเรียน ครูและบุคคลากรเจ้าหน้าที่เข้าชมได้ ที่ หอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุล

 

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
7,662
ปีนี้
74,962
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด