“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประเภทโควตาจังหวัด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยสามารถตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกได้ทาง https://goo.gl/V7wgKh หรือทางเว็บไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (http://www.triamudom.ac.th)

ทั้งนี้ นักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องปฏิบัติดังนี้
๑. ยืนยันการรับสิทธิ์ทางเว็บไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภายในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ (http://www.triamudom.ac.th)
๒. ไปรายงานตัวในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง ๑๑๑ ตึก ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
๓. ไปสอบวัดความรู้ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ อาคารอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยโรงเรียนจะแจ้งที่นั่งสอบให้ทราบต่อไป
๔. ให้ผู้ปกครองพาไปมอบตัวในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

หากนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ไม่ปฏิบัติตามข้อหนึ่งข้อใด ถือว่าสละสิทธิ์การเป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

Tag Heuer Replica Uhren
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
7,642
ปีนี้
74,942
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด