“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

หอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุลงดให้บริการยืม-คืน และบริการต่าง ๆ แต่นักเรียนยังสามารถนำหนังสือที่ค้างส่งมาคืนได้จนถึงวันศุกร์ที่ 31 มีนาคมนี่เท่านั้นนะคะ  และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในภาคเรียนที่ 1 เดือนพฤษภาคมนะคะ  

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
7,683
ปีนี้
74,983
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด