“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

หอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุลงดให้บริการยืม-คืน และบริการต่าง ๆ แต่นักเรียนยังสามารถนำหนังสือที่ค้างส่งมาคืนได้จนถึงวันศุกร์ที่ 31 มีนาคมนี่เท่านั้นนะคะ  และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในภาคเรียนที่ 1 เดือนพฤษภาคมนะคะ  

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
4,415
ปีนี้
47,731
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด